Tjänster

Vi utför alla arbeten vad gäller byggnation rasering och underhåll på Järnvägsnätet så som:

 • Slipersbyten
 • Dikning
 • Buskröjning
 • Trumförlängningar
 • Fundaments arbeten
 • Kanalisation
 • Kabelschakt, plogning
 • Rälsbyten
 • Schakt och stämp för telegropar och fiber
 • Komponentsbyten
 • Snöröjning
 • Bevaknings uppdrag
 • Transport uppdrag
 • Men vi utför även större jobb som hela stationsombyggnationer och spårbyten mm.

Vi har resurser samt  personal vad gäller:

 • Bantekniker
 • Tillsyningsman
 • Bastab
 • Anläggare

Vi kan även via vårat sammarbete med Jordarna AB erbjuda:

Jordnings arbeten.
Koplingsledare, KTL byggare
Elarbetsansvarig Elbevakare