Maskiner samt utrustning

Vi tillhandahåller spårmaskiner för alla behov och i alla storlekar. Allt från dom minsta på 3,5 ton idealiska för kabel arbeten samt mindre grävarbeten. Ända upp till dom största på över 20 ton som används till det mesta där lyftkraft, styrka och räckvidd behövs.
Vi har även bandgående grävmaskiner för dikesarbeten samt trumförlängningar, vi har också lastbilar för transport av det mesta från maskiner till räls och slipers.
Alla våra maskiner är besiktade och godkända enligt Trafikverkets och SMPs gällande normer.
 
Det finns också ett mycket brett sortiment av redskap och utrustning som innefattar allt som krävs för att bygga, underhålla och riva järnväg:

Stopp aggregat Markvibrator
Knäppare Avbefästare
Snösopar Ballastsopar
Buskröjare Trädklippare
Slipersbytare Spårgående vagnar
Slipersläggare Hammare


 

Mm.
Vi jobbar också ständigt med att utveckla nya och förbättrade redskap, allt för att förbättra arbetssituationen, och effektivisera arbetsplatsen.