070 - 277 33 74, 070 - 885 08 39

Tjänster

Vi utför alla arbeten vad gäller byggnation, rasering och underhåll på Järnvägsnätet så som:

 • Slipersbyten
 • Dikning
 • Buskröjning
 • Trumförlängningar
 • Fundaments arbeten
 • Kanalisation
 • Kabelschakt, plogning
 • Rälsbyten
 • Schakt och stämp för telegropar och fiber
 • Komponentsbyten
 • Snöröjning
 • Bevakningsuppdrag
 • Transportuppdrag
 • Men vi utför även större jobb som hela stationsombyggnationer och spårbyten mm.

Vi har resurser samt personal vad gäller:

 • Bantekniker
 • Tillsyningsman
 • Bastab
 • Anläggare